Subversion Repositories ALCASAR

Rev

Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- $Id: cz.xml 699 2012-09-15 11:57:13Z namiltd $ -->
<!--
phpSysInfo language file Language: Czech Created by: Peter 'Pessoft' Kolínek
-->
<tns:translation language="czech" charset="utf-8"
 xmlns:tns="http://phpsysinfo.sourceforge.net/translation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://phpsysinfo.sourceforge.net/translation translation.xsd">
 <expression id="001" name="title">
  <exp>Informace o systému</exp>
 </expression>
 <expression id="002" name="vitals">
  <exp>Základní informace</exp>
 </expression>
 <expression id="003" name="hostname">
  <exp>Kanonické jméno hostitele</exp>
 </expression>
 <expression id="004" name="ip">
  <exp>Poslouchající IP</exp>
 </expression>
 <expression id="005" name="kversion">
  <exp>Verze jádra</exp>
 </expression>
 <expression id="006" name="dversion">
  <exp>Název distribuce</exp>
 </expression>
 <expression id="007" name="uptime">
  <exp>Čas od spuštění</exp>
 </expression>
 <expression id="008" name="users">
  <exp>Přihlášení uživatelé</exp>
 </expression>
 <expression id="009" name="loadavg">
  <exp>Průměrné zatížení</exp>
 </expression>
 <expression id="010" name="hardware">
  <exp>Informace o hardware</exp>
 </expression>
 <expression id="011" name="numcpu">
  <exp>Procesory</exp>
 </expression>
 <expression id="012" name="cpumodel">
  <exp>Model</exp>
 </expression>
 <expression id="013" name="cpuspeed">
  <exp>Rychlost procesoru</exp>
 </expression>
 <expression id="014" name="busspeed">
  <exp>Rychlost sběrnice</exp>
 </expression>
 <expression id="015" name="cache">
  <exp>Velikost cache</exp>
 </expression>
 <expression id="016" name="bogomips">
  <exp>Bogomipsy systému</exp>
 </expression>
 <expression id="017" name="pci">
  <exp>PCI zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="018" name="ide">
  <exp>IDE zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="019" name="scsi">
  <exp>SCSI zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="020" name="usb">
  <exp>USB zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="021" name="netusage">
  <exp>Využití sítě</exp>
 </expression>
 <expression id="022" name="device">
  <exp>Zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="023" name="received">
  <exp>Přijaté</exp>
 </expression>
 <expression id="024" name="sent">
  <exp>Odeslané</exp>
 </expression>
 <expression id="025" name="errors">
  <exp>Chyby/Zahozené</exp>
 </expression>
 <expression id="026" name="connections">
  <exp>Navázaná síťová spojení</exp>
 </expression>
 <expression id="027" name="memusage">
  <exp>Využití paměti</exp>
 </expression>
 <expression id="028" name="phymem">
  <exp>Fyzická paměť</exp>
 </expression>
 <expression id="029" name="swap">
  <exp>Odkládací prostor na disku (Swap)</exp>
 </expression>
 <expression id="030" name="fs">
  <exp>Připojené souborové systémy</exp>
 </expression>
 <expression id="031" name="mount">
  <exp>Přípojný bod</exp>
 </expression>
 <expression id="032" name="partition">
  <exp>Oddíl</exp>
 </expression>
 <expression id="033" name="percent">
  <exp>Využití</exp>
 </expression>
 <expression id="034" name="type">
  <exp>Typ</exp>
 </expression>
 <expression id="035" name="free">
  <exp>Volné</exp>
 </expression>
 <expression id="036" name="used">
  <exp>Použité</exp>
 </expression>
 <expression id="037" name="size">
  <exp>Velikost</exp>
 </expression>
 <expression id="038" name="totals">
  <exp>Celkem</exp>
 </expression>
 <expression id="039" name="kb">
  <exp>kB</exp>
 </expression>
 <expression id="040" name="mb">
  <exp>MB</exp>
 </expression>
 <expression id="041" name="gb">
  <exp>GB</exp>
 </expression>
 <expression id="042" name="none">
  <exp>nic</exp>
 </expression>
 <expression id="043" name="capacity">
  <exp>Kapacita</exp>
 </expression>
 <expression id="044" name="template">
  <exp>Téma vzhledu</exp>
 </expression>
 <expression id="045" name="language">
  <exp>Jazyk</exp>
 </expression>
 <expression id="046" name="submit">
  <exp>Odeslat</exp>
 </expression>
 <expression id="047" name="created">
  <exp>Vytvořeno s</exp>
 </expression>
 <expression id="048" name="days">
  <exp>dní</exp>
 </expression>
 <expression id="049" name="hours">
  <exp>hodin</exp>
 </expression>
 <expression id="050" name="minutes">
  <exp>minut</exp>
 </expression>
 <expression id="051" name="temperature">
  <exp>Teplota</exp>
 </expression>
 <expression id="052" name="voltage">
  <exp>Napětí</exp>
 </expression>
 <expression id="053" name="fans">
  <exp>Ventilátory</exp>
 </expression>
 <expression id="054" name="s_value">
  <exp>Hodnota</exp>
 </expression>
 <expression id="055" name="s_min">
  <exp>Min</exp>
 </expression>
 <expression id="056" name="s_max">
  <exp>Max</exp>
 </expression>
 <expression id="057" name="hysteresis">
  <exp>Hystereze</exp>
 </expression>
 <expression id="058" name="s_limit">
  <exp>Limit</exp>
 </expression>
 <expression id="059" name="s_label">
  <exp>Název</exp>
 </expression>
 <expression id="060" name="degreec">
  <exp>C</exp>
 </expression>
 <expression id="061" name="degreef">
  <exp>F</exp>
 </expression>
 <expression id="062" name="voltage_mark">
  <exp>V</exp>
 </expression>
 <expression id="063" name="rpm_mark">
  <exp>RPM</exp>
 </expression>
 <expression id="064" name="app">
  <exp>Jádro + aplikace</exp>
 </expression>
 <expression id="065" name="buffers">
  <exp>Zásobníky</exp>
 </expression>
 <expression id="066" name="cached">
  <exp>Mezipaměť</exp>
 </expression>
 <expression id="067" name="jumpto">
  <exp>Skoč na</exp>
 </expression>
 <expression id="068" name="ups_title">
  <exp>Záložní zdroj</exp>
 </expression>
 <expression id="069" name="ups_name">
  <exp>Název</exp>
 </expression>
 <expression id="070" name="ups_model">
  <exp>Model</exp>
 </expression>
 <expression id="071" name="ups_mode">
  <exp>Režim</exp>
 </expression>
 <expression id="072" name="ups_start_time">
  <exp>Čas od spuštění</exp>
 </expression>
 <expression id="073" name="ups_status">
  <exp>Stav</exp>
 </expression>
 <expression id="074" name="ups_outages_count">
  <exp>Výpadky</exp>
 </expression>
 <expression id="075" name="ups_last_outage">
  <exp>Důvod posledního výpadku</exp>
 </expression>
 <expression id="076" name="ups_last_outage_finish">
  <exp>Čas posledního výpadku</exp>
 </expression>
 <expression id="077" name="ups_line_voltage">
  <exp>Vstupní napětí</exp>
 </expression>
 <expression id="078" name="ups_load_percent">
  <exp>Aktuální zátížení</exp>
 </expression>
 <expression id="079" name="ups_battery_voltage">
  <exp>Napětí na baterii</exp>
 </expression>
 <expression id="080" name="ups_battery_charge_percent">
  <exp>Stav nabití</exp>
 </expression>
 <expression id="081" name="ups_time_left_minutes">
  <exp>Zbývající záložní čas</exp>
 </expression>
 <expression id="082" name="ups_voltage_mark">
  <exp>V</exp>
 </expression>
 <expression id="083" name="ups_minutes_mark">
  <exp>minuty</exp>
 </expression>
 <expression id="084" name="ups_temperature">
  <exp>Teplota</exp>
 </expression>
 <expression id="085" name="tb">
  <exp>TB</exp>
 </expression>
 <expression id="086" name="tib">
  <exp>TiB</exp>
 </expression>
 <expression id="087" name="gib">
  <exp>GiB</exp>
 </expression>
 <expression id="088" name="mib">
  <exp>MiB</exp>
 </expression>
 <expression id="089" name="kib">
  <exp>KiB</exp>
 </expression>
 <expression id="090" name="pib">
  <exp>PiB</exp>
 </expression>
 <expression id="091" name="pb">
  <exp>PB</exp>
 </expression>
 <expression id="092" name="mhz">
  <exp>MHz</exp>
 </expression>
 <expression id="093" name="ghz">
  <exp>GHz</exp>
 </expression>
 <expression id="094" name="virtualization">
  <exp>Virtualizace</exp>
 </expression>
 <expression id="095" name="lastboot">
  <exp>Poslední spuštění</exp>
 </expression>
 <expression id="096" name="bytes">
  <exp>B</exp>
 </expression>
 <expression id="097" name="syslang">
  <exp>System Language</exp>
 </expression>
 <expression id="098" name="codepage">
  <exp>Code Page</exp>
 </expression>
 <expression id="099" name="details">
  <exp>Details</exp>
 </expression>
 <expression id="100" name="cpuspeedMax">
  <exp>CPU Speed Max</exp>
 </expression>
 <expression id="101" name="cpuspeedMin">
  <exp>CPU Speed Min</exp>
 </expression>
 <expression id="102" name="power">
  <exp>Power</exp>
 </expression>
 <expression id="103" name="power_mark">
  <exp>W</exp>
 </expression>
 <expression id="104" name="ups_battery_date">
  <exp>Battery date</exp>
 </expression>
 <expression id="105" name="current">
  <exp>Current</exp>
 </expression>
 <expression id="106" name="current_mark">
  <exp>A</exp>
 </expression>
 <expression id="107" name="machine">
  <exp>Machine</exp>
 </expression>
 <expression id="108" name="ups_line_frequency">
  <exp>Line frequency</exp>
 </expression>
 <expression id="109" name="Hz">
  <exp>Hz</exp>
 </expression>
 <expression id="110" name="Processes">
  <exp>Processes</exp>
 </expression>
 <expression id="111" name="ProcessesRunning">
  <exp>running</exp>
 </expression>
 <expression id="112" name="ProcessesSleeping">
  <exp>sleeping</exp>
 </expression>
 <expression id="113" name="ProcessesStopped">
  <exp>stopped</exp>
 </expression>
 <expression id="114" name="ProcessesZombie">
  <exp>zombie</exp>
 </expression>
 <expression id="115" name="ProcessesWaiting">
  <exp>waiting</exp>
 </expression>
 <expression id="116" name="ProcessesOther">
  <exp>other</exp>
 </expression>
 <expression id="117" name="tb">
  <exp>TB zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="118" name="i2c">
  <exp>I2C zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="119" name="no_processors">
  <exp>Number of processors</exp>
 </expression>
 <expression id="120" name="no_devices">
  <exp>Number of devices</exp>
 </expression>
 <expression id="121" name="other">
  <exp>Other</exp>
 </expression>
 <expression id="122" name="manufacturer">
  <exp>Manufacturer</exp>
 </expression>
 <expression id="123" name="product">
  <exp>Product</exp>
 </expression>
 <expression id="124" name="serial">
  <exp>Serial number</exp>
 </expression>
 <expression id="125" name="memfree">
  <exp>Volné</exp>
 </expression>
 <expression id="126" name="nvme">
  <exp>NVMe zařízení</exp>
 </expression>
 <expression id="127" name="os">
  <exp>OS Type</exp>
 </expression>
</tns:translation>